Αρχική

Φόρμα Εισαγωγής

Τα κενά επιτρέπονται· τα σημεία στίξης δεν επιτρέπονται, εκτός από τις τελείες, τις παύλες και τις κάτω παύλες.
Εισάγετε μια έγκυρη διεύθυνση e-mail. Όλα τα μηνύματα e-mail από το σύστημα θα στέλνονται σε αυτή τη διεύθυνση. Η διεύθυνση e-mail δε δημοσιοποιείται και θα χρησιμοποιηθεί μόνο αν ζητήσετε νέο συνθηματικό εισόδου ή αν θελήσετε να παίρνετε κάποιες ειδήσεις ή ειδοποιήσεις μέσω e-mail.
Εισάγετε ένα συνθηματικό εισόδου για το νέο λογαριασμό και στα δύο πεδία.
Τοποθεσία
Τηλέφωνο: *Σειρά
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

Maximum file size: 128 MB
Allowed extensions: png gif jpg jpeg
Εικόνες Επιχείρησης: Σειρά
Maximum file size: 128 MB
Allowed extensions: png gif jpg jpeg
Διαθέσιμες Κατηγορίες:
Επιλεγμένες Κατηγορίες:
Μπορείτε να διαλέξετε έως και 5 κατηγορίες καταχώρησης.
 
Όροι Χρήσης

Η χρήση του ως άνω διαδικτυακού τόπου και του περιεχόμενου του επιτρέπεται υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους σας καλούμε να διαβάσετε με προσοχή πριν από την επίσκεψη και χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας. Κατά καιρούς είναι δυνατή η μονομερής, απροειδοποίητη τροποποίηση των παρόντων όρων και προς τούτο καλείσθε να τους ελέγχετε τακτικά για ενδεχόμενες αλλαγές. Η χρήση της Ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι έχετε διαβάσει τους παρόντες όρους, ως κάθε φορά τροποποιηθέντες ισχύουν, και ότι τους αποδέχεστε ρητά. Σε περίπτωση διαφωνίας/μη αποδοχής οφείλετε να απέχετε από τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

1. Υποχρεώσεις επισκέπτη

Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας οφείλει εν γένει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες, και να απέχει από κάθε παράνομη, αθέμιτη και κακόβουλη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας προς βλάβη της Εταιρείας, άλλων επισκεπτών, χρηστών ή τρίτων.

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας (ενδεικτικά αναφερομένων των πληροφοριών επικοινωνίας, άρθρων, κειμένων, φωτογραφιών κλπ) παρέχονται μόνο για αυστηρά προσωπική χρήση. Απαγορεύεται ρητά η χρήση των στοιχείων των εγγεγραμμένων χρηστών της Ιστοσελίδας για σκοπούς άμεσης εμπορίας ή/και διαφήμισης (Ν.2251/1994).

Μέρος του περιλαμβανομένου στην Ιστοσελίδα περιεχομένου είναι δυνατό να ανήκει σε τρίτους και να προστατεύεται από δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η δυνατότητα εγγραφής, αναπαραγωγής ή εξαγωγής περιεχομένου από την Ιστοσελίδα, καθώς και η προς τη διευκόλυνση του επισκέπτη παροχή συνδέσμων προς διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εκχώρηση, άδεια, παραίτηση ή άλλο περιορισμό δικαιωμάτων των κατόχων αυτών επί του περιεχομένου ούτε επιτρέπει τη χρήση υλικών τρίτων κατά τρόπο που να θίγονται τα νόμιμα δικαιώματά τους. Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης ήθελε διαπιστώσει ενδεχόμενη προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας στο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου παρακαλείτε να ειδοποιήσει άμεσα την Εταιρεία στο [email protected]

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από παράνομη, αθέμιτη ή κακόβουλη χρήση της Ιστοσελίδας, του περιεχομένου και των υπηρεσιών της από τους επισκέπτες/χρήστες αυτής.

2. Περιορισμός ευθύνης - Δήλωση αποποίησης

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας διατίθεται «ως έχει» και η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, ακρίβεια, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειας αυτού και ότι η Εταιρεία δεν εγγυάται και δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη για το υλικό και τους ιστότοπους τρίτων ή για οποιαδήποτε άλλα υλικά, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων. Οτιδήποτε παρέχεται στους επισκέπτες μέσω της Ιστοσελίδας δεν αποτελεί ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε ενέργειας, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των επισκεπτών να αξιολογήσουν το παρεχόμενο υλικό και να ενεργήσουν αυτοβούλως, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της Εταιρείας.

Ο επισκέπτης δηλώνει και αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία δεν ευθύνεται για κάθε ενδεχόμενη ζημία ήθελε αυτός υποστεί εκ της χρήσης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της Ιστοσελίδας που επισκέπτεται με δική του πρωτοβουλία και με πλήρη γνώση των παρόντων όρων.

Επίσης, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο. Προς τούτο δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή οποιοσδήποτε άλλος διαδικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

3. Δικαιώματα πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Η Εταιρεία αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου και της διάρθρωσης της Ιστοσελίδας εκτός ρητών εξαιρέσεων. Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, διακριτικών τίτλων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, ειδήσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν.2121/1993, 2239/94 κλπ) του ευρωπαϊκού δικαίου και των σχετικών διεθνών συμβάσεων. Ειδικότερα, το λογότυπο «agrotikabook» και τυχόν άλλα γραφικά και λογότυπα, που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την Ιστοσελίδα, αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή από την Εταιρεία ή/και τους λοιπούς κατόχους αυτών, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν παρέχουν άδεια ή δικαίωμα χρήσης αυτών.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, δημιουργία παράγωγης εργασίας εξ αυτού ως και η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο της Ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του συνόλου ή μέρους περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους παρεμφερείς σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας.

Η κατά παράβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας χρήση οποιουδήποτε μέρους της Ιστοσελίδας απαγορεύεται αυστηρά και επισύρει αστικές και ποινικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων πιθανών χρηματικών προστίμων.

4. Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες (links)

Η Ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων (links). Η παροχή των links δεν συνεπάγεται έγκριση του περιεχομένου αυτών και η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών ή για τυχόν ζημία συνεπεία της χρήσης του περιεχομένου αυτών. Οι επισκέπτες επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτές με αποκλειστικά δική τους ευθύνη.

5. Cookies

Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, έτσι και στην παρούσα Ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται cookies προκειμένου να αναγνωρίζεται ο επισκέπτης και να του προσφέρονται εξατομικευμένες υπηρεσίες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

6. Προσωπικά δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 όπως εκάστοτε ισχύει, και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). Για τυχόν ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια ως και άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης ή/και αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων είναι δυνατή η επικοινωνία στο [email protected].

7. Γενικοί Όροι – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων ήθελε κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και σε περίπτωση διένεξης/διαφοράς εκ της εφαρμογής αυτών και της χρήσης της Ιστοσελίδας μόνα αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

X
Φόρτωση