Αρχική
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΗΣ ΒΟΙΟΥ ΑΒΕΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΣΠΡΙΩΝ
Επάγγελμα: Επιχείρηση
Διεύθυνση:
ΓΛΥΚΟΚΕΡΑΣΙΑ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΣΟΤΥΛΙ ΚΟΖΑΝΗΣ, WM 50002
Greece
Τηλέφωνο:
2468031701
Fax: 2468031702
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.proiontavoiou.gr/
X
Φόρτωση