Αρχική | Παραγωγοί

Όσπρια

Αντικείμενο Επιχείρησης: ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Τηλέφωνο:
6947251047
Αντικείμενο Επιχείρησης: ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Τηλέφωνο:
2491023152, 6976407215
Αντικείμενο Επιχείρησης: Δασολογία, εργα πρασίνου, Εφόδια
Τηλέφωνο:
6944253518
Fax: 2591023529
Αντικείμενο Επιχείρησης: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΣΠΡΙΩΝ
Τηλέφωνο:
2468031701
Fax: 2468031702
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.proiontavoiou.gr/
Αντικείμενο Επιχείρησης: ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Τηλέφωνο:
6942279734, 2385500154
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.fasolia.gr
Αντικείμενο Επιχείρησης: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
Τηλέφωνο:
22270-22990
Fax: 22270-22990
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.agromant.gr
Αντικείμενο Επιχείρησης: Αγροτικη καλλιεργεια
Τηλέφωνο:
2410921783, 6977011116
Αντικείμενο Επιχείρησης: Βιολογική Γεωργία
Τηλέφωνο:
6974451855, 2385051416
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.prespabeans.com
Αντικείμενο Επιχείρησης: ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ
Τηλέφωνο:
6938998648
Αντικείμενο Επιχείρησης: ΕΜΠΟΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΟΝ
Τηλέφωνο:
2109224060
Αντικείμενο Επιχείρησης: ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
Τηλέφωνο:
2463041630
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://tsaivermiou.blogspot.com/
Αντικείμενο Επιχείρησης: Βιολογικά προϊόντα
Τηλέφωνο:
2310418500, 6970644238
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.alithino.gr
Αντικείμενο Επιχείρησης: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Τηλέφωνο:
2102581315, 6948000780
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.ospriathomas.gr
Αντικείμενο Επιχείρησης: Παραγωγή και συσκευασία νωπών προιόντων
Τηλέφωνο:
2236051523, 6972086712
Fax: 2236051523
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.kiwilam.gr
Αντικείμενο Επιχείρησης: FRUITS & VEGETABLES / FOOD & BEVERAGES/ COMMODITIES
Τηλέφωνο:
35725822832, 306940828673
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.zangostar.com
Αντικείμενο Επιχείρησης: Αγροτικά
Τηλέφωνο:
6976772523
X
Φόρτωση