Αρχική | Παραγωγοί

Ζωοτροφές

Αντικείμενο Επιχείρησης: ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ
Τηλέφωνο:
6938998648
Αντικείμενο Επιχείρησης: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
Τηλέφωνο:
2310 797781
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://WWW.NUTRIFARM.GR
Αντικείμενο Επιχείρησης: Εμπόριο ζώντων ζώων,κρέατος,γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων Βιομηχανικά Σφαγεία Καλαμάτας
Τηλέφωνο:
+30 27210 69001, +30 6977074991
Fax: +30 2721 0 63882
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.facebook.com/farmachristopoulou
Αντικείμενο Επιχείρησης: FRUITS & VEGETABLES / FOOD & BEVERAGES/ COMMODITIES
Τηλέφωνο:
35725822832, 306940828673
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.zangostar.com
Αντικείμενο Επιχείρησης: Α'ΒΑΘΜΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Τηλέφωνο:
22530 91206 ή 22530 91211 ή 22530 91102, 6945124875
Fax: 22530 91144
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.stipsi.gr
Αντικείμενο Επιχείρησης: Γεωργικά μηχανήματα-εργαλεία
Τηλέφωνο:
6947026492, 6936818263
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.farmcare.gr
Αντικείμενο Επιχείρησης: ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Τηλέφωνο:
6989807198
X
Φόρτωση