Αρχική | Παραγωγοί

Βοοτροφία

Αντικείμενο Επιχείρησης: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
Τηλέφωνο:
2310 797781
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://WWW.NUTRIFARM.GR
Αντικείμενο Επιχείρησης: Εμπόριο ζώντων ζώων,κρέατος,γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων Βιομηχανικά Σφαγεία Καλαμάτας
Τηλέφωνο:
+30 27210 69001, +30 6977074991
Fax: +30 2721 0 63882
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.facebook.com/farmachristopoulou
Αντικείμενο Επιχείρησης: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΑΓΗ
Τηλέφωνο:
2661034222
Fax: 2661039421
Αντικείμενο Επιχείρησης: Βιολογικό Πρότυπο Αγρόκτημα
Τηλέφωνο:
210-6777173
Fax: 210-6777730
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.eviotopoi.gr
Αντικείμενο Επιχείρησης: Πρότυπη αγελαδοτροφική μονάδα
Τηλέφωνο:
23410 94455, 2310 788600
Fax: 2310 788605
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.koukfarm.gr
X
Φόρτωση