Αρχική
Ξουρής Γεώργιος Ε.Π.Ε. ΚΑΜ
Αντικείμενο Επιχείρησης: Κατασκευή Αγροτικών Μηχανημάτων
Επάγγελμα: Επιχείρηση
Διεύθυνση:
1ο χλμ Σχηματαρίου - Χαλκίδας
Σχηματάρι, CN 32009
Greece
Τηλέφωνο:
22620 - 59432
Fax: 22620 - 59372
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.kam.gr
Λίγα λόγια για την επιχείρηση μας:

Κατασκευές Αγροτικών Μηχανημάτων
Μεταλλικά Σιλό από 4,85 m3 έως 1.421,82 m3
Κοχλίες φόρτωσης & εκκένωσης
Σπαστήρες
Χαρμανιέρες
Ζυγιστικά

X
Φόρτωση