Αρχική
MEST ΕΠΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης: Αντιπροσωπείες μηχανημάτων συσκευασίας και υλικών
Επάγγελμα: Επιχείρηση
Διεύθυνση:
Θερμοπυλών 14
Σπάτα, AT 19004
Greece
Τηλέφωνο:
2106030539
Fax: 2106030539
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.mest.gr
Λίγα λόγια για την επιχείρηση μας:

Αντιπροσωπείες Μηχανημάτων και Υλικών Συσκευασίας Τροφίμων

X
Φόρτωση