Αρχική | Παραγωγοί

Μεταποίηση & Τυποποίηση Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής

Αντικείμενο Επιχείρησης: Εκτροφή σαλιγκαριών, Κατασκευή και υποστήριξη νέων μονάδων, Αδειοδοτήσεις
Τηλέφωνο:
2410535918, 6972071037
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://agrofarma.weebly.com/
Αντικείμενο Επιχείρησης: Εμπόριο ζώντων ζώων,κρέατος,γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων Βιομηχανικά Σφαγεία Καλαμάτας
Τηλέφωνο:
+30 27210 69001, +30 6977074991
Fax: +30 2721 0 63882
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.facebook.com/farmachristopoulou
Αντικείμενο Επιχείρησης: Καθετοποιημένη μονάδα εκτροφής, σφαγής, επεξεργασίας, τυποποίησης και εμπορίας προϊόντων κοτόπουλου, νωπών και κατεψυγμένων
Τηλέφωνο:
2681041585, 2681041585
Fax: 2681041585
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.KotopoulaAnezas.gr
Αντικείμενο Επιχείρησης: Α'ΒΑΘΜΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Τηλέφωνο:
22530 91206 ή 22530 91211 ή 22530 91102, 6945124875
Fax: 22530 91144
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.stipsi.gr
Αντικείμενο Επιχείρησης: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ
Τηλέφωνο:
2106633345
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.geowines.gr
Αντικείμενο Επιχείρησης: ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΕΙΟ
Τηλέφωνο:
2831029558, 6944420684
Fax: 2831029535
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.cretainox.gr
Αντικείμενο Επιχείρησης: Αντιπροσωπείες μηχανημάτων συσκευασίας και υλικών
Τηλέφωνο:
2106030539
Fax: 2106030539
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.mest.gr
Αντικείμενο Επιχείρησης: Ελαιουργικές Επιχειρήσεις
Τηλέφωνο:
2108142062
Fax: 2108142418
Αντικείμενο Επιχείρησης: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Τηλέφωνο:
24210-95638, 24210-95095
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.evol-easvolou.gr/index.php
Αντικείμενο Επιχείρησης: ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
Τηλέφωνο:
2103424150, 2103428420
Fax: 2103428540
Αντικείμενο Επιχείρησης: Παρασκευή παραδοσιακών αλλαντικών
Τηλέφωνο:
26450 29444
Fax: 26450 29454
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.delimari.gr/index.html
Αντικείμενο Επιχείρησης: Παραγωγή και τυποποίηση προϊόντων Μέλισσας
Τηλέφωνο:
2241048200
Fax: 2241048205
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.mel.gr/content.asp?id=2
Αντικείμενο Επιχείρησης: Παραδοσιακά Ελληνικά Τρόφιμα
Τηλέφωνο:
210 9756380, 210 9756388
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.apelistra.gr/
Αντικείμενο Επιχείρησης: Πρότυπη αγελαδοτροφική μονάδα
Τηλέφωνο:
23410 94455, 2310 788600
Fax: 2310 788605
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.koukfarm.gr
X
Φόρτωση