Αρχική | Παραγωγοί

Κατεψυγμένα Τρόφιμα

Αντικείμενο Επιχείρησης: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Τηλέφωνο:
2531038606
Fax: 2531038828
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.ioannousa.gr
Αντικείμενο Επιχείρησης: Εμπόριο ζώντων ζώων,κρέατος,γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων Βιομηχανικά Σφαγεία Καλαμάτας
Τηλέφωνο:
+30 27210 69001, +30 6977074991
Fax: +30 2721 0 63882
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.facebook.com/farmachristopoulou
Αντικείμενο Επιχείρησης: Αντιπροσωπείες
Τηλέφωνο:
2109838217
Αντικείμενο Επιχείρησης: Αντιπροσωπείες μηχανημάτων συσκευασίας και υλικών
Τηλέφωνο:
2106030539
Fax: 2106030539
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.mest.gr
X
Φόρτωση